predseda PRO SCENA

                                Prof. Peter Čanecký

podpredseda PRO SCENA

                               Mgr.art. Jaroslav Valek

asistent predsedy PRO SCENA

                              Mgr.art. Naďa Šimunová

členovia rady PRO SCENA

                               Mgr.art. Juraj Fabry

                               Mgr.art. Ľubica Jariabková

                               Mgr.art. Mária Zubajová

                               Mgr.art. Miroslav Daubrava

                               Mgr.art. Zuzana Hudeková

                               Mgr.art. Anna Cigánová