VÁROSSOVÁ, Ľudmila

Telefón +421 905 405 025
Adresa Mgr.art. Várossová Ľudmila
Pútnicka 54
841 06 BRATISLAVA
Osobné portfólio http://
  • Ukážky prác
  • Biografia
Ukážky prác
   

 Vincenzo Bellini: Puritáni /The Puritans (SND Bratislava, 2010)

 Tibor Frešo: Martin a slnko /Martin and the Sun (SND Bratislava, 2006 – 2009)
 fotografie: archív SND

Biografia