PRO SCENA
Tomášikova 50/A
831 03  Bratislava, Nové Mesto

Prof. Peter Čanecký
predseda združenia
tel: +421 905 543 018

Mgr.art. Jaroslav Valek
podpredseda združenia
tel: +421 905 261 103

Mgr.art. Naďa Šimunová
asistent predsedu
tel: +421 944 133 709

simunova@gmail.com