Táto podoba  webovej stránky občianskeho združenia PRO SCENA kladie dôraz na prezentáciu slovenskej scénografickej tvorby a chce byť modernou komunikačnou platformou .

Cez prezentáciu slovenskej scénografie chce efektívne a kultivovane informovať o dianí v slovenskom divadelníctve -scénografii a zapojiť sa tak do už existujúcej medzinárodnej siete odbornej výmeny informácii (OISTAT - celosvetová organizácia združujúca divadelných scénografov a odborných pracovníkov) v oblasti scénografickej tvorby, teórie a technickej podpory.

Ďalej chceme a potrebujeme komunikovať o kvalitách aktuálnych divadelných priestorov a architektonických hodnotách už existujúcich budov z pohľadu možnosti divadelnej prevádzky a umeleckej javiskovej tvorby.
 
Chceme sprostretkovávať a prezentovať prípravu špeciálnych divadelných projektov v jednotlivých scénografických suboboroch ( divadelný, televízny, film, výstavníctvo a pod.) a informovať o aktivitách podobných oborových zahraničných organizácii.

Prínos: Pomocou informačných tokov rozšírovanie výrobných a realizačných možností pre všetky skupiny podieľajúce sa na divadelnej tvorbe. (divadlá a divadelné zoskupenia, producenti, realizátori, dodávatelia a pod.) zvýšenie kreditu tradičných divadelných profesii

Cieľové skupiny: odborná divadelná verejnosť medzinárodné divadelné a profesijné organizácie špecializované podporné umelecko-realizačné štruktúry širšia umenovedná verejnosť